Lekár, ktorý sa modlí ruženec počas každej prestávky

Kolumbijský anestéziológ Dr. Néstor Ramírez Arrieta využíva každú príležitosť modliť sa ruženec, keď má vo svojom pracovnom dni prestávku. Jeho priateľ, ktorý je evanjelickým protestantským pastorom, Luis Alberto Gallego, ho pri modlitbe odfotil v ochrannom obleku a zdieľal ho na Facebooku s dojímavou správou: „Tento obrázok môjho veľkého priateľa, lekára anestéziológa Nestora Ramírez, mi láme srdce. Rovnako ako mnohí lekári znáša nekonečné pracovné zmeny a veľmi intenzívny emočný tlak, ktorý by mnohí z nás nedokázali vydržať. Aj napriek tomu v krátkych chvíľach odpočinku vytiahne ruženec a venuje sa modlitbe.“ Tento príspevok má tisíce označení páči sa mi, komentárov a zdieľaní.

Nepochybujem: Boh vyslyší naše modlitby.” [Ježišovi] sa najviac páčilo uzdravovať chorých a ja som denne svedkom jeho prítomnosti. Koná cez moje ruky. Žiadam Ho, aby využil moju službu pacientom, a to viac teraz, keď prechádzame takou zložitou situáciou,” povedal doktor Ramírez. Je jedným z mnohých odborníkov, ktorí bojujú za záchranu životov v Kolumbii.

Lekári, zdravotné sestry a všetci zdravotnícki pracovníci sú dnes vystavení vysokému riziku nielen kvôli nebezpečenstvu nákazy, ale aj kvôli nedostatkom v kolumbijskom zdravotnom systéme a nepochopeniu občanov, ktorí ich stigmatizovali, a to zašlo tak ďaleko, že sa im vyhrážajú násilím alebo dokonca smrťou.

Uvedomujúc si túto situáciu, doktor Ramírez chodí každý deň do práce na kliniku Matky Bernardy – ktorú vedie komunita sestier františkánok – s pokojom, ktorý pramení z ochrany najlepšími zbraňami: modlitbou, Eucharistiou, ružencom, krvou Krista a sviatostí.

Život Néstora Ramíreza je rozdelený na dve polovice: pred a po spoznaní Krista. Jeho 18-ročná duchovná cesta mu umožňuje evanjelizovať popri lekárskej praxi. Nebolo to ľahké. Niektorí si z neho spočiatku robili srandu a žiadali ironicky o jeho „požehnanie“, ale jeho spolupracovníci si postupne uvedomovali, že je skutočným mužom viery.

“Po rodinnej kríze a svetskom živote som mal príležitosť zažiť pocit byť tvárou v tvár Bohu.” Začal som navštevovať modlitebné skupiny, nechal som sa viesť duchovnými, vrátil som sa k Eucharistii, začal som študovať život Panny Márie a začal som milovať ruženec, verného spoločníka v mojom profesionálnom živote.“

Zdroj: Uneminuteavecmarie, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment