Iba ruženec môže zmeniť beh dejín


Iba ruženec môže zmeniť dejiny. Toto je naliehavé posolstvo, ktoré Panna Mária, Matka Božia, dáva ľudstvu znova a znova po celé veky.

Mesiac október je tradične zasvätený ružencu alebo modlitbe prostredníctvom Márie. Mesiac máj je už vyčlenený ako osobitný mariánsky mesiac, počas ktorého vyjadrujeme Márii našu synovskú lásku, dôveru a úctu. Ale počas celého októbra si Cirkev ctí Máriu ako tú, ktorá za nás dosahuje víťazstvá v najťažších situáciách.

Už v čase svätého Dominika to bol ruženec, ktorý pomohol Simonovi de Montfortovi zvíťaziť v bitke o Muret (1213) proti kacírskej albigénskej armáde. Aj vďaka ružencu získal pápež svätý Pius V. (dominikán) víťazstvo nad Turkami v Lepante 7. októbra 1571. Preto ustanovil sviatok najsvätejšieho ruženca, nazývaný tiež sviatok Panny Márie víťaznej v ten deň.

Ružencom získal pápež Inocent XI. z neba v roku 1683 oslobodenie rakúskej Viedne od hrozby islamu. Rovnakým spôsobom boli Turci porazení aj mimo Belehradu v roku 1716. Práve táto udalosť viedla pápeža Klementa XI. k rozšíreniu sviatku svätého ruženca na univerzálnu Cirkev. A opäť to bolo vďaka ružencu, prostredníctvom ktorého svätý Ľudovít de Montfort vytvoril dušu regiónu Vendée (Francúzsko z 18. storočia), ktorý neskôr povstal na ochranu viery, aby potlačil bezbožné zákony francúzskej revolúcie.

Bola to opäť modlitba ruženca, ktorú Panna Mária z Fatimy (1917) naliehavo žiadala, aby sa každý deň modlila za záchranu duší z pekla. Spojenecké víťazstvo druhej bitky na Marne (neďaleko Paríža) počas prvej svetovej vojny (18. júla 1918) sa pripísalo zásahu Panny Márie. A potom došlo k oslobodeniu Rakúska od hrozby komunizmu v roku 1947.

Ruženec je teda nebeskou a mierumilovnou zbraňou, ktorú dostal svätý Dominik priamo z rúk Presvätej Bohorodičky a ktorá pomáhala apoštolským srdciam v každom veku.

Pokiaľ sa ľudia budú modliť ruženec, Boh neopustí svet, pretože táto modlitba je mocná v Jeho srdci. Je to ako kvas, ktorý dokáže regenerovať zem. Sladká nebeská kráľovná nemôže zabudnúť na svoje deti, ktoré jej neprestajne spievajú na chválu.

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment