Iba ruženec môže zmeniť beh dejín (časť druhá)

Prostredníctvom ruženca môžeme dúfať, že sa rozpadne veľká náboženská ľahostajnosť dnešného sveta, sveta bez nádeje.

Cez ruženec môžeme získať všetko. Ruženec sa dá prirovnať k dlhej reťazi, ktorá spája zem s Nebom. Držíme sa za jeden koniec, zatiaľ čo druhý je v rukách Presvätej Bohorodičky.

Ruženec je Bohu veľmi milý. Preto nás Cirkev pozýva, aby sme sa ho modlili každý deň počas mesiaca októbra (a nielen počas neho) predtým, ako bude Ježiš skutočne prítomný a odhalený na oltári alebo skrytý vo svätostánku. Čo nás môže lepšie pripraviť na svätú omšu?

„Pomaly pomodlený a meditovaný počas rodinnej modlitby, či už ako skupina, alebo osamote, vám ruženec postupne vloží do vašich sŕdc rovnaké pocity, aké mali Ježiš a Jeho Matka v ich vlastných srdciach, keď sa ponoríte do kľúčových udalostí spásy tohto sveta. “ (Pápež Svätý Ján Pavol II., Homília, 6. mája 1980)

Mohli by sme tiež zvážiť začatie pobožnosti prvých sobôt, o ktorú požiadala Panna Mária vo Fatime. Počas každého zo svojich šiestich zjavení vo Fatime nám Panna Mária odhalila, že ruženec, ktorý zďaleka nie je menšou alebo nepovinnou pobožnosťou, je najbežnejšou podmienkou pre neomylné získanie všetkých milostí, ktoré od nej požadujeme. Lebo je skutočne Prostrednicou všetkých milostí z vôle svojho Syna.

Mária chce dať našim dušiam, rodinám, domovinám a svetu tento príliv láskavostí, ktoré drží vo svojom srdci, iba keby sme sa pokorne modlili a prosili o ne prostredníctvom každodenných ružencov.

Naše dekadentné moderné spoločnosti sú nepochybne výsledkom nedostatku modlitieb. V očakávaní tejto všeobecnej dezorientácie požiadala Panna Mária tak nástojčivo o modlitbu ruženca. A keďže ruženec je po svätej omši najvýstižnejšou modlitbou za zachovanie viery v duše, diabol proti nej silne bojuje, ako len môže.

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment