Ivanka z Medžugoria

Ona [Panna Mária] prišla sem do Medžugoria, aby naposledy pozvala všetkých ľudí na Zemi k svojmu Synovi, Ježišovi, na jeho cesty.
Ivanka

Ivanka je najmladšia z dievčenských vizionárok. Narodila sa 21. júna 1966, a keď mala prvé zjavenie, mala 14 rokov. Jej otec bol preč a pracoval v Nemecku. Matka Ivanky zomrela v máji 1981, mesiac pred začiatkom zjavení. 24. júna Ivanka ako prvá videla Pannu Máriu. Bola tiež prvá, kto s ňou prehovoril, čo sa stalo nasledujúceho dňa, keď sa Ivanka opýtala na svoju matku, pre ktorú stále veľmi trúchlila. Panna Mária odpovedala slovami:

“Ona je šťastná. Je so mnou.”

Ivanka bola opísaná ako krásna, s pokojnou, ale plachou tvárou. Po Mirjane bola druhou z vizionárov, ktorá prijala svoje 10. tajomstvo, čo znamenalo koniec jej každodenných zjavení. 6. mája 1985 zostala Ivanka v extáze, zatiaľ čo zjavenie ďalších troch vizionárov skončilo skôr. Boli ohromení, keď videli Ivankin výraz, pretože si uvedomili, že stále vidí našu pani. Žiadny z vizionárov sa nikdy predtým v extáze nevidel. So všetkými prítomnými v úžase sledovali, až Ivankine oči skĺzli, čo znamenalo koniec jej zjavenie. Všetci sa potom, k veľkému zármutku Ivanky, dozvedeli, že budúci deň bude mať s Pannou Máriou posledné denné stretnutie. 7. mája 1985 sa v Ivankinom dome zjavila Panna Mária s dvoma anjelmi. V ten deň Panna Mária povedala Ivanke, že:

“Nikto na svete nemal milosť, ktorú si dostala ty, a tvoji bratia a sestry.” (Čo znamená šesť vizionárov)

Ivanka prestala mať zjavenia Panny Márie každý deň 7. mája 1985. Teraz má každoročné zjavenie k výročiu zjavení v Medžugorie, 25. júna.

V tomto poslednom zjavení sa Panna Mária spýtala Ivanky, či má nejaké želanie. Ivanka odpovedala, že by rada videla svoju matku. To bola žiadosť, ktorú Panna Mária v priebehu rokov splnila pre Ivanku pri štyroch rôznych príležitostiach. Keď Ivanka opisuje svoju obľúbenú z týchto osobitných návštev, pri spomienke na radosť z toho okamihu jej vytryskli slzy.

“Tretíkrát bola tak šťastná.”
Dokončila som náročnú úlohu pre Najsvätejšiu Matku. Za odmenu mi priviedla moju matku. Videla som ju ešte dvakrát, ale tretíkrát ku mne prišla, objala ma a povedala: “Drahá Ivanka, som na teba tak hrdá!”

Prvé popisy Ivanky ju opísali ako povrchnú, ako typickú tínedžerku. O mnoho rokov neskôr sama Ivanka pripustila, že veľa premýšľala o móde. “Než sa mi Najsvätejšej Matka začala zjavovať, často som na to myslela. Ako môj modlitbový život rástol, sledovanie módy začalo byť nudné.”

Naša Pani potvrdila, že Ivanka v duchovnom živote dospela a že ju jej úsilie potešilo. Panna Mária prehovorila tieto slová s Ivankou v deň jej posledného denného zjavenia (7. mája 1985):

“Z celého srdca si prijala plány, ktoré sme s mojím Synom formulovali, a dosiahla si všetkého.”

Rovnako ako u Mirjany a Jakova dala Panna Mária Ivanke darček, ktorý jej pomohol udržať ju v tomto živote po tom, čo prestali jej každodenné zjavenia. Bude môcť vidieť Pannu Máriu raz ročne, na výročie zjavení, 25. júna, po zvyšok svojho života.

Tieto zjavenia máva vo svojom dome. Panna Mária ju požiadala modliť sa zvlášť za rodiny. Ivanka žije život v skrytosti a iba zriedkavo sa stretáva s pútnikmi. Panna Mária jej počas zjavení rozprávala o budúcnosti sveta, Cirkvi, jej osobného života. Ivanka ubezpečuje, že existuje život po smrti.

Ivanka sa 28. decembra 1986, na sviatok svätej rodiny, vydala za Raika Elez. Bola prvou vizionárkou, ktorá sa vydala. Bolo mnoho tých, ktorí očakávali, že všetci vizionári vstúpia do zasväteného života. Napriek tomu Panna Mária všetkým jasne dala najavo, že majú slobodu v rozhodovaní o svojom povolaní. Teraz, keď všetci vizionári vstúpili do manželského života, sa zdá, že svet potrebuje svedkov svätého rodinného života. Dnes majú Raiko a Ivanka tri deti, Kristinu, Josipa a Ivana. Spolu s rodinou žije v Miletine, Medžugorie.

Zdroj: medjugorje.com, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment