Agnostik o viere v Lurdské zázraky

Vo svätyni Panny Márie v Lurdách (Francúzsko), jednej z najnavštevovanejších svätýň na svete, sú každý rok hlásené tisíce „nevysvetliteľných uzdravení“. Iba malý počet týchto „uzdravení“ však Cirkev považuje za skutočne „zázračné“. Kritériá pre takéto označenie sú mimoriadne prísne.

Mnoho ľudí odmieta celý fenomén, neuvedomujúc si dôslednosť štúdií Cirkvi a sú neinformovaní o tom, ako Cirkev potvrdzuje alebo odmieta tisíce „zjavných zázrakov“ predložených na preskúmanie. Pre mnohých ľudí je pojem „zázrak“ iba rečou šarlatánov, ktorým chýba akýkoľvek vedecký základ.

Tento prístup určitých „intelektuálov“ kontrastuje s úctivým postojom niektorých prestížnych odborníkov, ako je francúzsky lekár Luc Montagnier, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu (2008), ktorý sa okrem iného zaslúžil o objavenie vírusu HIV. Tento vynikajúci vedec, bývalý riaditeľ Pasteurovho inštitútu, ponúkol svoj názor na Lurdské zázraky v knihe Le Nobel et le Moine (Laureát Nobelovej ceny a mních), v ktorej vedie dialóg s cisterciánom Michelom Niassautom.

Keď sa rozhovor zmení na nevysvetliteľné uzdravenia v Lurdoch a brat Michel sa opýta lekára na jeho názor ako neveriaceho človeka, Montagnier odpovie: „Ak je fenomén nevysvetliteľný, ak skutočne existuje, nie je dôvod ho popierať.“

Ak fenomén existuje, aký má zmysel ho popierať? Malo by sa to preštudovať, nie poprieť. Montaigner potvrdzuje, že „v lurdských zázrakoch je niečo nevysvetliteľné“ a odmieta stanovisko niektorých vedcov, ktorí „sa dopúšťajú chyby v odmietaní toho, čomu nerozumejú. Nepáči sa mi tento prístup. Často citujem astrofyzika Carla Sagana: „Absencia dôkazov nie je dôkazom absencie.“ “

Montagnier pokračuje: „Pokiaľ ide o lurdské zázraky, ktoré som študoval, verím, že skutočne existuje niečo nevysvetliteľné … Nemám vysvetlenie týchto zázrakov,“ dodáva, „a uznávam, že existujú aj uzdravenia, ktoré sa nedajú obsiahnuť v súčasných medziach vedy. “

Zdroj: momentwithMary, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment