Mária, ktorú nieslo tisíc anjelov, zachránila sv. Jakuba

Svätý Jakub bol starším bratom svätého Jána. Tradícia hovorí, že mal veľkú oddanosť k Panne Márii, ktorá ho zasa uprednostňovala svojou osobitnou ochranou.

Mária z Agredy, španielska rehoľníčka a mystička zo 17. storočia, hovorí o dvoch intervenciách Panny Márie na podporu apoštola v jeho misii evanjelizácie Španielska. Prvýkrát to bolo v Granade, kde pohanský dav zaútočil na svätého Jakuba hneď po jeho príchode a zabil jedného z dvanástich učeníkov, ktorí cestovali s ním, ktorý sa proti obyvateľom postavil s veľkou horlivosťou. Jakub a jeho učeníci napriek tomu pokračovali v kázaní. Potom sa ich zmocnili mešťania, dali ich do reťazí a vyviedli z mesta, aby ich zabili. Už sa chystali podrezať im hrdlá, keď Jakub zavolal na pomoc Ježiša a Jeho matku, aby ich zachránili. Náš Pán nariadil tisícom anjelov, aby išli s s jeho matkou (ktorá bola v tom čase ešte na zemi) pomáhať apoštolovi. Anjeli Máriu okamžite vzali do Španielska. Keď apoštol videl Pannu Máriu, poklonil sa spútaný v retaziach, ako len najlepšie vedel. Mária mu povedala: „Jakub, syn môj, verný sluha, odvahu! Vstaň a buď slobodný.“ Jeho reťaze a reťaze jeho učeníkov boli okamžite zlomené. Pohania, stále držiaci nože, padli na zem, kde zostali niekoľko hodín bez známok života.

Druhýkrát to bolo v Zaragoze, kde je uctievaná Panna Mária dal Pilar.

Jednej noci sa Jakub modlil pri brehoch rieky Ebro v blízkosti mesta, ktoré je dnes známe ako Zaragoza. Sklamaný neúspechom svojho misijného pôsobenia sa chcel sv. Jakub ihneď vrátiť do Palestíny. A práve vtedy uprostred mrazivej januárovej noci roku 40 sa na nebi ukázal neobvyklý jas a v ňom anjeli, ktorí prinášali jaspisový stĺp (pilar) s Matkou Božou. Anjeli postavili stĺp na zem a Panna Mária prehovorila k svätému Jakubovi: „Synu, toto miesto je určené k tomu, aby som tu bola uctievaná. Vďaka tebe tu povstane na moju pamiatku kostol. Pri tom stĺpe postavíš oltár. Na tomto mieste vykoná na môj príhovor moc Najvyššieho neobyčajné znamenia a zázraky zvlášť pre tých, ktorí ma tu budú vzývať vo svojich potrebách. Tento stĺp tu bude stáť až do konca vekov.“

Povedala Jakubovi, že musí vytrvať a ubezpečila ho, že jeho práca pre Božie kráľovstvo prinesie dobré ovocie a mnohí ľudia sa obrátia na vieru. Panna Mária tiež zanechala malú sochu seba samej, ako drží Ježiška v náručí. Socha stála na jaspisovom stĺpe.

Keďže v čase zjavenia požehnaná Panna bola stále nažive a žila v Jeruzaleme, jej zjavenie sa považuje za akt bilokácie.

Jakub okamžite zhromaždil niekoľkých svojich nasledovníkov a začal pracovať na kaplnke na určenom mieste. Kaplnka je prvým kostolom, ktorý sa zasvätil Panne Márii a dnes, po mnohých rekonštrukciách, je známy ako Bazilika Panny Márie del Pilar. Nachádza sa na presnom mieste, kde sa Panna Mária zjavila približne pred 2000 rokmi.

Svätý Jakub sa uklonil. Anjeli s ním oslávili inauguráciu tejto prvej svätyne, ktorá sa stala bazilikou Panny Márie del Pilar v Zaragoze, miestom mnohých zázrakov vrátane slávneho „kalandského zázraku“, pri ktorom si človek zázračne vyprosil svoju amputovanú nohu.

Zdroj: momentwithmary, Obrázok: casaperferie

Podobné články

Leave a Comment