Posolstvo z Trevignano Romano, 13. október 2020

Panny Mária Giselle Cardi, 13. októbra 2020

Drahé deti, ďakujem vám, že ste sa tu zhromaždili v modlitbe. Deti moje, moja bolesť je hlboká, pretože vidím, ako sa moje deti strácajú. Modlite sa, modlite sa, veľmi sa modlite; nebuďte unavení v modlitbe. Modlite sa predovšetkým za Cirkev, aby mohla nájsť svetlo. Milované deti, svojím správaním pokračujete v ukrižovaní môjho Syna Ježiša, pretože nežijete podľa evanjelia a Božieho slova. Na túto zem padne tma, ale stále neveríte. Chcem Vás pripraviť, pretože časy, ktoré prídu, budú veľmi ťažké; Slobodomurárstvo a satanizmus chcú ovládnuť vašu myseľ. Všetko, čo príde, bolo už dávno pripravené, ale nebojte sa; dôverujte v odpustenie a milosrdenstvo, neodkladajte svätú spoveď a obrátenie. Teraz vás žehnám v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.

Zdroj: Lamammadelcieloparlaainostricuori, Obrázok: proroctwamaryjine

Podobné články

Leave a Comment