Posolstvo z Trevignano Romano, 20. október 2020

Deti moje, ďakujem Vám, že ste sa tu zhromaždili v modlitbe. Deti moje, vnímam Vaše srdcia a bolesťou, ktorú ste obetovali, ste sa dotkli Pánovej milosti. Drahé deti, nesužujte mojich vyvolených, pretože zatiaľ čo Vy upadnete do pascí démonov, moji vyvolení budú naplnení milosťou a pokojom. Moji milovaní, otvorte svoje srdcia, inak nebudete môcť uzrieť nebeskú bránu, ktorá sa pred Vami otvára. Deti, vojna je čoraz bližšie: modlite sa za Ameriku. Teraz obmedzujú Vašu slobodu [1], pretože vo Vás netkvie pravda: obráťte sa – pravda Vás oslobodí. Teraz Vám žehnám v mene Otca, Syna a Ducha Svätého, Amen.

pozn. [1] Zdá sa, že ide o odkaz na nové opatrenia lockdownu, ktoré nadobudnú účinnosť. Zdá sa, že vonkajšie opatrenia sú vnímané ako obmedzenie slobody iba tými, ktorí nezažili vnútornú slobodu pochádzajúcu z obrátenia. Poznámka prekladateľov.

Zdroj: Lamammadelcieloparlaainostricuori, Obrázok: proroctwamaryjine

Podobné články

Leave a Comment