Posoltsvo Trevignano Romano, 17. november 2020

Milé deti, ďakujem vám, že ste tu a že počúvate moje volanie vo vašich srdciach. Moje milované deti, otvorte oči, aby ste videli temnotu, ktorá zostúpila na zem, vietor vojny fúka stále silnejšie. Moje drahé deti, pozerám sa s bolesťou na ľudstvo, ktoré sa stráca, časť je už stratená, stále vám hovorím, milujte sa navzájom. Ľudstvo sa zmenilo na ľudské bytosti bez Božieho Ducha, myslí na všetko, čo je spojené so zemou a nikdy sa nepozerá na oblohu, ktorá ho láskou chce zachrániť svojimi znameniami a ochraňuje mojimi slovami, no je slepé. Deti moje, pozrite sa na Kristov kríž a milujte ho, modlite sa najmä za tých kňazov, ktorí už nie sú hodní mať v rukách Ježišovo telo, už som vám povedala, že sa vrátite k modlitbe v domovoch. Deti, modlite sa za Taliansko, lebo Zem sa bude čoskoro chvieť. Modlite sa za Ameriku a nedívajte sa na ticho týchto dní, konflikty čoskoro prídu. Žehnám vám teraz v mene Otca Syna i Ducha Svätého, amen.

Zdroj: Lamammadelcieloparlaainostricuori, Obrázok: proroctwamaryjine

Podobné články

Leave a Comment