Zasvätenie Nového roka srdciam Márie a Ježiša

Začína sa Nový rok a márne pozerám na horizont, aby som vopred uvidel, čo sa stane.
Cítim všetku svoju krehkosť a zmätok.
Nemôžem s istotou vedieť, čo sa stane o pár hodín a ako môžem predvídať, čo pre mňa prinesú dni Nového roka?
Ale ja som tu pri tebe Pane a zverujem a zasväcujem tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie všetky svoje ďalšie dni. Vezmi môj život do svojich rúk, chráň ma pred hriechom, zlom a nebezpečenstvami. Nech je plášť Panny Márie mojím štítom a mojou ochranou, ruženec v mojej ruke správnym liekom na každé rozhodnutie. Do tohto roku idem s dôverou a nádejou, pretože viem, že odteraz budete so mnou. Ježiš a Mária, ľúbim Vás a viem, že každý deň tohto roku budete kráčať so mnou.

Otče náš
Zdravas’ Mária
Sláva Otcu

Zdroj: matkabozia, Obrázok: mojakomunita

Podobné články

Leave a Comment