Luteránsky generál s obrazom Panny Márie

Panna Mária stelesňuje najnutnejšie ľudské hodnoty.
Nemecký katolícky kňaz si raz všimol obraz Madony s dieťaťom, ktorý bol vystavený v kancelárii generála Paula von Hindenburga (1). Pretože nemohol ukryť pri vyjadrovaní svoje prekvapenie, starý luteránsky generál vysvetlil: „V skutočnosti vidím v Panne Márii stelesnenie ľudských hodnôt potrebných pre môj život.“

Môžete snívať o krajšej definícii toho, čo nám Mária priniesla? Do sveta, ktorý je celý odovzdaný pyšnej pýche života, učí Mária betlehemskú pokoru. Svetu, v ktorom dominujú peniaze, pripomína chudobu Nazareta. Do pokrúteného a klamného sveta prináša pravdu a jednoduchosť. Do sveta, ktorý je každý deň zťažený nenávisťou, opakuje svoju lekciu jemnosti. Žiarivému a márnivému svetu ponúka svedectvo o svojom plodnom panenstve. Do starnúceho sveta prináša svoju večnú mladosť.

(1) Nemecký generál a štátnik (nar. 1847), ktorý viedol cisársku-nemeckú armádu počas prvej svetovej vojny, a neskôr sa stal nemeckým prezidentom od roku 1925 až do svojej smrti počas Weimarskej republiky v roku 1934.

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment