Modlitba a litánie k sv. Gemme Galgani

Modlime sa na príhovor svätej Gemmy Galgani (tu môžete vysloviť svoj úmysel). Tiež Vás pozývame, aby ste sa modlili na príhovor Panny Márie z Luccy.

Modlitba k svätej Gemme
Ó, žiarivá nebeská kvetina, svätá Gemma, ktorá si skrze Ježišovu lásku odovzdala svoj život konaniu dobra, ktorá si bola vynikajúcim príkladom pokory a obety. Ja, oddaný Tebe, povzbudený mnohými milosťami pripisovanými tvojmu príhovoru, ťa vrúcne prosím, aby si mi prišla na pomoc.
Príhovor sa za mňa u svojho Božského ženícha, aby mi udelil milosť spásy pre moju dušu a ďalšie milosti, ktoré potrebujem. Modli sa, svätá Gemma, aby som mohol napodobňovať tvoje cnosti a aby som si zaslúžil byť predvedený pred Boha ako ty, chváliť ho a oslavovať v raji. Amen.

Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu.


LITÁNIE K SVÄTEJ GEMME GALGANI
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!
Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.
Syn Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, Kráľovná panien, oroduj za nás!
Svätá Gemma, kvet utrpenia,
Svätá Gemma, veľká pasionistka,
Svätá Gemma, ozdobená krásnymi cnosťami,
Svätá Gemma, plná dobroty,
Svätá Gemma, príklad prvoprijímajúcich,
Svätá Gemma, úctivo prijímajúca Eucharistiu,
Svätá Gemma, zbožne milujúca Pannu Máriu,
Svätá Gemma, vytrvalo sa modliaca za hriešnikov,
Svätá Gemma, vyvolená obeť Ukrižovaného,
Svätá Gemma, poslušná anjelovi strážcovi,
Svätá Gemma, ustavične zjednotená s Ježišom,
Svätá Gemma, horlivá v láske k Pánovi,
Svätá Gemma, verná v duchovnej suchote,
Svätá Gemma, praktizujúca Božiu vôľu,
Svätá Gemma, súcitná s bolesťami Spasiteľa,
Svätá Gemma, zbožne prijímajúca sviatosti,
Svätá Gemma, úprimne sa kajajúca vo sviatosti zmierenia,
Svätá Gemma, láska Ježišovho srdca,
Svätá Gemma, hrdinská v utrpeniach,
Svätá Gemma, odovzdaná v chorobe,
Svätá Gemma, učiteľka svätosti života,
Svätá Gemma, zbožné dievča,
Svätá Gemma, príklad tichosti,
Svätá Gemma, nositeľka Ježišových rán,

Svätá Gemma, ochrankyňa lekárnikov,
Svätá Gemma, nápomocná mladým,
Svätá Gemma, príklad študujúcim,
Svätá Gemma, mimoriadna v svätosti,
Svätá Gemma, trpezlivá k svojim najbližším
Svätá Gemma, vopred odpúšťajúca urážky,
Svätá Gemma, dokonalá v poslušnosti,
Svätá Gemma, úplne zasvätená Pánovi
Svätá Gemma, hlboko pokorná,
Svatá Gemma, sprostredkovateľka mnohých darov,
Svatá Gemma, neustále konajúca dobré skutky,
Svata Gemma, hrdinská v odvahe,
Svätá Gemma, žena hlbokej modlitby,
Svata Gemma, ľalia čistoty,
Svätá Gemma, panna nevinnosti,
Svatá Gemma, láskavá k úbohým a chudobným,
Svatá Gemma, anjelská deva,
Svätá Gemma, nádherná vôňa stúpajúca k nebesiam,
Svätá Gemma, nevesta ukrižovaného Kráľa,
Svätá Gemma, drahokam Ježiša a Márie,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy Sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Oroduj za nás svätá Gemma, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Ó, Bože, ktorý si dal sv. Gemme, kvetine utrpenia, veľké cnosti, pomôž nám nasledovať jej
príklady čistoty, pokory a lásky, aby sme v zjednotení s ukrižovaným Ježišom a bolestnou Matkou, vošli vo
večnosti do slávy vzkriesenia. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Zdroj: swietagemmagalgani, Obrázok: tamtiež

Knihu /neuhasitelny-plamen-gemmy-galgani/ ktorá je životopisom tejto mystičky z pohľadu jej spovedníka, nájdete na Zachej.sk.

Podobné články

Leave a Comment