Dominik Chmielewski: Ježiš nepozýva všetkých, aby trpeli

Duchovný vodca mystičky Natuzzy Evolo raz povedal: „Natuzza, prečo nepožiadaš Ježiša, aby vzal nejaké utrpenie, ktoré znášaš, a len ho rozdal všetkým ostatným ľuďom, aby si nemusela tak trpieť?“

Mimochodom, bola to najradostnejšia mystička, akú som kedy stretol. To je to čo ona hovorí, hlboká vnútorná radosť uprostred utrpenia, ktoré Boh žiada, aby si prijal.

Ona odpovedá: „Otče, Boh sa Vás bojí, preto Vám nedá utrpenie. Pretože sa Vás bojí.” Prečo sa Vás bojí? Pretože ak Vám dá trochu utrpenia, budete rebelovať a preklínať svoj život. Budete hovoriť: „Urážam sa na teba! Koniec! Modlím sa každý deň, každú nedeľu chodím do kostola, v piatok jem namiesto mäsa ryby, a toto mi robíš? Také utrpenie. Prečo? Za aké hriechy? “

Rozumiete? Preto nenechá všetkých trpieť, pretože sa urážame. A iba tí, ktorí skutočne milujú, naplno, z celého srdca, zo všetkých síl a z celej duše, sú schopní trpieť so svojím milovaným. Rozumiete? Byť mu čo najbližšie. Ak ste do Neho skutočne zamilovaní, príde za vami a spýta sa vás: „Okrem Mojej slávy sa chceš podeliť o Moje utrpenie? Podelím sa o to s tebou. Chceš?
Keď trpíte, pozrite sa na Máriu. Prosím Vás, nesústreďte sa na seba. Chcem Vám povedať, že keď k Vám príde Pán Pánov a Kráľ Kráľov, buď Vás vyslobodí a uzdraví, alebo vstúpi do toho utrpenia s takou prítomnosťou, takou slávou, s takou túžbou, že ty, ak mu povieš „Áno“, prežiješ s Ním toto utrpenie tak, že na konci skutočne povieš: „Bože, myslel som si vo svojich predstavách, že to bude veľmi bolieť, ale v skutočnosti to bolo úplne iné.“

Radujte sa zo svojich utrpení. Ako je to možné? Sv. Pavol hovorí:
“Spoľahlivé je to slovo: Ak sme s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.“
‭‭2. Timotejovi‬ ‭2,11

Spolu s Ním. Ak Ho pozvete do svojej situácie, v ktorej je to pre Vás veľmi ťažké, začnete uctievať Jeho moc a slávu.

otec Dominik Chmielewski

Podobné články

Leave a Comment