Ruženec mi pomáha, dať Bohu väčšie miesto v mojom srdci

Ruženec (píšem ho vždy s veľkým R, pretože si to zaslúži a tiež na úctu k Márii) je pre mňa akoby úplne nový! S radosťou môžem povedať, že som sa začal modliť ruženec kvôli iniciatíve modlitby ruženca za svet a trpiacich ľudí.

Pozvanie prijať túto misiu modlitby za úplne cudzieho človeka bolo ako malá skúška, ktorá sa zdala dosť ľahká, ale prinútila ma preskúmať, čo je dôležité. Prvé myšlienky, ktoré mi prišli na myseľ, boli: „Čo to je za iniciatíva? Prihlásia ľudí iba podľa ich dobrej viery? Berú začiatočníkov v modlitbe? Bibliu veľmi nepoznám… Ruženec sa mi zdá komplikovaný, ako sa ho presne pomodliť? Okrem toho sa to stále opakuje a je taký dlhý! Som dosť hodný modliť sa za ostatných? Naozaj si myslím, že Mária moje modlitby vyslyší?“

Keď píšem tieto posledné dve otázky, mám slzy v očiach, pretože sa mi stalo niečo dôležité. Všetci sme videli obrázky sirôt vo vojnových zónach, ktoré sú ponechané samy na seba. Vždy existuje staršie dieťa, ktoré podľa nás prevezme ochrannú rolu a tak nič nerobíme. Toto pozvanie na modlitbu ruženca ma prinútilo objaviť súčasne vzťah bratstva a priateľstva – bratstvo k môjmu trpiacemu blížnemu a priateľstvo k Márii.

Na mojej osobnej ceste katolíka bude objavenie ruženca spojené s prosbou o konkrétnu pomoc pre bratov alebo sestry! Vo svojej viere a láske som zašiel hlbšie, ako som bol schopný od svojho návratu do Cirkvi v roku 2013. Je to obrovská milosť a chválim Máriu, jej Syna Ježiša, Ducha Svätého a Boha, nášho Otca!

Ruženec je úžasný nástroj obrátenia a konania s neslýchanou silou. Ruženec je nástrojom boja, ktorý začína vnútorným bojom o to, aby Boh vo Vás získal väčšie miesto.

*Ruženec za svet je službou asociácie Marie de Nazareth.

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment