Detské onkologické oddelenie sa modlí ruženec

Bol to určite Duch Svätý na príhovor Márie, našej Matky, ktorý inšpiroval mojich predstavených kapucínov, aby ma poslali pracovať do onkologického centra sira Anthonyho na Malte. Počas vybavovania pobytu, ešte doma, v marci 2020, som začal pôsobivú duchovnú cestu na toto miesto utrpenia, nádeje aj uzdravenia.

V tomto onkologickom centre som mal radosť z návštevy detského i mládežníckeho oddelenia. V tomto období pandémie, keď majú všetci na sebe masky, ma Pán povzbudil, aby som požehnal ľudí svätenou vodou. Pri tejto bohoslužbe som tiež objavil bohatú tradíciu modlitby ruženca. Každý deň o 17:00 sa stretávajú deti a dospievajúci s rodičmi a zamestnancami, aby sa pomodlili ruženec pred sochou Panny Márie z Lúrd dovezenou z Francúzska.

Skutočne sa ma dotkla veľká viera a láska s akou sa títo ľudia modlia ruženec. Pri rozhovore s niektorými sestrami v tejto službe som sa dozvedel, že boli svedkami veľkých vecí, ktoré sa stali vďaka ružencu! Kristov pokoj, ktorý človek cíti na tomto detskom oddelení, je skutočne pôsobivý.

Ich veľká láska k ružencu ma presvedčila, aby som sa k nim každý deň pripojil k modlitbe tejto veľkej mariánskej modlitby. To isté robí aj môj kapucínsky kaplán, keď nie som k dispozícii. Predtým, ako sa začneme modliť ruženec, ponúkame ho za onkologických pacientov, ich rodiny, nemocničný personál, ktorý pomáha im, ich rodinám a komunitám na Malte a na celom svete.

Mnoho rodičov svedčilo o zmene svojho života, ktorú priniesla modlitba ruženca. Jedna matka povedala: “Nikdy predtým som sa ruženec skutočne nemodlila. Ale teraz, keď som v tejto službe so svojím dieťaťom, cítim sa byť priťahovaná k tomu, aby som sa ho modlila každý deň s vami všetkými. Bez toho mi v mojom dni chýba niečo podstatné.”

Zdroj: uneminuteavecmarie

Podobné články

Leave a Comment