Mária je mojím svetlom v tme

Pred niekoľkými rokmi som žila sama v cudzej krajine. Cítila som sa strašne osamelá a moje modlitby sa zmenili na večierok „ľutovania sa“. Všetko, čo som videla, bolo to, čo som nemala: domov, rodinu alebo kohokoľvek blízkeho, kto by ma miloval.

To, či niečo z toho bolo alebo nebolo pravdivé, je irelevantné. V tom čase bolo dôležité, že som tomu verila. Jednu nedeľu som išla do kostola a počas omše som sa topila v sebaľútosti. Keď som po prijímaní kľačala v lavici, z pier mi uniklo vzlykanie. „Ježišu,“ modlila som sa, „blúdim! Iba blúdim! “ Potom som počula slová, ktoré zbor spieval, pieseň, ktorú som nikdy predtým nepočula: Matka Kristova, Hviezda morská, modli sa za tuláka. Modli sa za mňa! ⠀

Bolo to, akoby sa Mária natiahla priamo z Neba, pritiahla si moju hlavu k svojej hrudi a pobozkala ma na čelo. “Môžeš sa túlať, najdrahšia,” zdalo sa, že povedala, “ale som tu vedľa teba.” ⠀

To bol začiatok mojej oddanosti k Márii, Hviezde morskej. Začala som obhajovať meno Stella pre dievčatká, dokonca som nazvala moje nové auto Stella Maris a kúpila som ho v krásnej mariánskej modrej. Videla som Máriu ako svoju vedúcu hviezdu, keď som bola zmietaná, svetlo, ktoré ma viedlo späť ku Kristovi. Samozrejme, Ježiš je Svetlo sveta, Mária je hviezda. Ježiš upokojuje búrky; Cez ne nás však vedie iba Stella Maris. Ale vo chvíľach strachu a zmätku, keď sa sám Boh zdá vzdialený, stále existuje záblesk svetla. Dal nám svoju Matku, hviezdu mora, aby povolala tulákov späť k Nemu.

Ak sa v roku 2020 cítiš ďaleko od Krista; ak je tvoj osobný život v troskách a nemôžeš nájsť cestu z neporiadku, ktorý si vytvoril; ak si upustil od praktizovania svojej viery; ak sa obávaš, že Cirkev sama je otrasená na skale, na ktorej bola postavená; ak sa bojíš toho, čo môže prísť ďalej, požiadaj Pannu Máriu, hviezdu mora, aby bola tvojím svetlom v tme, ktorá ťa dovedie domov.

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment