Z denníčka sv. Bernadety

Keď sa Bernadeta zverila Panne Márii,
Bernadetino povolanie do zasväteného života bolo požehnané mimoriadnym spôsobom, ale celý jej život pred zjaveniami, aj po nich, ako aj v kláštore ako rehoľníčky, zostal veľmi obyčajný. Pretože nemala tendenciu k introspekcii, Bernadeta sa nikdy neanalyzovala a takmer nikdy o sebe nerozprávala. V jej malom denníku však nájdeme niekoľko poznámok, ktoré ukazujú, že bola mystičkou.

Z denníčka sv. Bernadety:

„Ó, Matka moja, vezmi moje srdce a vlož ho do srdca Ježišovho!“ Alebo táto horlivá modlitba k nášmu Pánovi: „Ježišu, môj Bože, nadovšetko ťa milujem!“

Napísala tiež: “Nie je dôležité robiť veľa vecí. Dôležité je robiť veci dobre.”
Všetky jej kroky boli v súlade s týmto cieľom. 30 rokov pred sv. Terezkou z Lisieux, Bernadeta vykonávala všetky svoje každodenné domáce práce s láskou. Cirkev nás k tomu vždy nabádala, ale vtedy to nebol najuznávanejší kánon svätosti.

Bernadetin prístup a konanie v skutočnosti často mátali tých, ktorí sa s ňou stretli, niekedy dokonca aj jej nadriadených. Jednu z predstavených nahnevala jej drsná jednoduchosť, zjavný nedostatok mystiky a vzdelania, odmietajúc uveriť, že si ju mohla zvoliť Božia Matka. Požiadala Bernadetu o dôkaz. Miesto odpovede sestra Bernadeta iba nadvihla svoj habit a odhalila tuberkulózny vred na kolene a povedala: „Možno tento?“ Druhú sestru to hlboko dojalo – najmä preto, že Bernadeta napriek bolesti pokračovala vo vykonávaní svojich každodenných povolaní.

Posledný rok jej pozemského života, 1879, bol pre ňu veľmi ťažkým rokom. Okrem fyzického utrpenia bojovala aj vo svojej noci viery, trápená vnútornou pochybnosťou. Nakoniec zvíťazila nad týmto utrpením tým, že využila všetku svoju vôľu, slepú vieru, uchýlila sa do objatia Panny Márie a spočívala v Ježišovom srdci bez ohľadu na to, aké úsilie ju to stálo, a požiadala o milosť, aby zostala verná.

Zdroj: uneminuteavecmarie, Obrázok: Tamtiež

Podobné články

Leave a Comment