Čistá biela ľalia dýchajúca svätosť

12. septembra 1935 boli exhumované telesné pozostatky sv. Jacinty Marto, ktorá zomrela osamelo, spôsobom, ako vždy predpovedala v roku 1920, aby bolo možné jej telo premiestniť z vily de Ourem na fatimský farský cintorín. Zistilo sa, že jej tvár je neporušená a jej telo vydávalo sladkú vôňu ako kytice kvetov. Jacinta je dnes uložená na odpočinok, kde nikdy už nebude sama, pri Luciinom hrobe a hrobe Františka v bazilike Panny Márie Ružencovej vo Fatime v Portugalsku.
Svätá Jacinta Marto, čistá biela ľalia dýchajúca svätosť, oroduj za nás. Panna Mária z Fatimy, oroduj za nás.
Na fotografiách:

Na fotografii: (1) Obrázok sv. Jacinty Marto;

(2-3) Dokumentácia k exhumácii a prenesenie ostatkov Jacinty;

(4) Ruženec sv. Jacinty Marto.

Zdroj: Devotiontoourladyfatima, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment