Posolstvo Trevignano Romano, 16. február 2021

Panna Mária Giselle Cardi, 16. februára 2021

Moji milovaní, ďakujem Vám za modlitby, ktoré sa modlíte, hoci aj potichu. Každé gesto, každé slovo adresované Bohu je modlitbou. Deti moje, naďalej Vás žiadam, aby ste boli svetlom pre svet a mečmi na Vašu obranu. Poskytneme Vám maximálnu ochranu, ale modlite sa, hovorte o Bohu pokojne a jemne, vysvetlite bez strachu, čo Vám budú nebesia hovoriť, pretože Vás bude sprevádzať Duch Svätý. Deti moje, modlite sa za Rusko, Čínu a Ameriku lebo spôsobia vo svete zmätok. Bez akýchkoľvek pochybností sa obráťte na Boha Spasiteľa, pripútajte sa k pravej náuke. Modlite sa za tých, ktorí sa boja okamihov temnoty, ktoré prichádzajú.
Hovorím im, nebojte sa, pretože by ste sa mali usilovať iba o Raj. Na svete je toľko nezmyselných úmrtí, pretože skláňate svoje hlavy pred svetovou elitou. Dávajte si pozor, deti moje, zlo využíva Vaše duchovné a fyzické slabosti, aby Vás mohlo napadnúť. Preto Vás žiadam, aby ste boli silní vo viere, pretože len tak budete schopní vydržať, zriekať sa a ísť v evanjelizácii ďalej. Deti moje, sopky sa prebudia takmer súčasne, príroda sa obracia proti tomuto nevďačnému a hriešnemu ľudstvu. Deti moje, modlite sa za Cirkev, prebieha rozkol. Cirkev opäť vstane z mŕtvych, no moji obľúbení synovia kňazi sa, žiaľ, vybrali cestou klamstva a spôsobili, že temnota zostúpila na veriacich. Pamätajte, že za všetko svoje správanie sa budete zodpovedať Bohu. Vediete moje stádo do hriechu, už neberiete ohľad na hriech, to, čo učíte, už nie je skutočným učiteľským úradom, a za to sa budete zodpovedať. Na túto zem sa chystá zostúpiť temnota a znamenia neba budú čoraz impozantnejšie. Obráťte sa teraz. Antikrist sa chystá vystúpiť verejne a svojím spôsobom konania sa bude javiť ako svätý, bude dokonca hovoriť o Bohu, ale pozor, deti, pozor! Vždy žite moje posolstvá a zhromažďujte okolo seba čo najviac duší.
Dcéra moja, ďakujem ti, že si mi vždy verná. Ježiš bude po tvojom boku a ja ťa poteším v tejto veľkonočnej obete. Teraz Vás zanechávam so svojím požehnaním v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Zdroj: Lamammadelcieloparlaainostricuori, Obrázok: proroctwamaryjine

Podobné články

Leave a Comment