Život zachránený Najsvätejšou Pannou Máriou

Svätý Ján z Boha, predtým, ako sa úplne odovzdal Bohu, vstúpil do armády. Armáda v jednom okamihu pochodovala do Navarrského kráľovstva, aby ho bránila pred francúzskymi útočníkmi. Ján trávil svoje voľné chvíle pri modlitbe ruženca. Jednu noc zatiaľ čo sa Ján modlil, spolubojovník nečakane pozdvihol fľašu brandy, skočil na nohy, položil si ruku okolo Jánových ramien v predstieranom objatí a zamrmlal: „Odlož svoje korálky. Modlitba je pre ženy. Buď mužom! Tu sa napi! “ A Ján sa napil. Nakoniec ho prijali medzi seba. Nový prístup k životu nahradil zbožného muža, ktorý vo veku 7 rokov opustil svojich príbuzných, aby nasledoval kňaza a slúžil Kristovi. Brandy spálila jeho osamelosť a bolesť, ale iba dočasne.
Po určitom čase Ján dostal do vlastníctva francúzskeho koňa a bol poslaný, aby získal jedlo a proviant pre svoju jednotku. Kôň bol však verný svojim francúzskym pánom a nechcel poslúchať Jánove príkazy. Zhodil ho zo svojho chrbta a Ján pristál na ostrom balvane. Vonku bolo chladno. Jeho hlava bola rozbitá a noha vážne zranená. Keď sa prebral, nemohol vstať. Zavolal k Presvätej Bohorodičke, aby mu pomohla. Mäkký a ľahký krok čoskoro odpovedal na jeho prosbu. Srdce sa mu zachvelo. Otočil hlavu a uvidel nablízku mladú ženu. Mala na sebe šaty a naškrobenú hranatú čelenku baskickej pastierky. Aká krásna bola za mesačného svitu! Krv z hlavy a tváre mu poumývala vodou, ktorú niesla v malom džbáne. Potom, s rukami tak chladnými a upokojujúcimi ako balzam, zľahka sa dotkla jeho zranenej nohy.

„Seňorita, kto ti povedal, že potrebujem pomoc?“
„Ty,“ odpovedala mu a naďalej ošetrovala jeho rany.
Ján sa na ňu pozrel úžasnutými očami.
Som žena, ktorú si volal o pomoc. V budúcnosti buď môj synu, vernejší v modlitbe.“ Stále držala džbán s vodou, usmievala sa neodolateľným úsmevom a zmizla. Ján sa okamžite postavil a bol uzdravený. Nikdy sa nevrátil k alkoholu a pokračoval v bývalom modlitbovom spôsobe života s vedomím, že ho spasila sama Matka Božia.

Zdroj: evendemonsfearmary, Obrázok: tamtiež

Podobné články

Leave a Comment