Kardinál o úcte ku každej žene

Pamätajte, že kedykoľvek do Vašej izby vojde žena, vždy vstaňte, aj keď by ste mali najrušnejšiu chvíľu dňa. Vstaňte, nech už vošla matka predstavená alebo sestra Kleofasa, ktorá prišla zakúriť v peci. Pamätajte, že Vám vždy pripomína služobnicu Pána, v mene ktorej Cirkev povstala. Pamätajte, že týmto spôsobom platíte čestný dlh svojej Nepoškvrnenej Matke, s ktorou je táto žena príbuznejšia ako vy. Týmto spôsobom zaplatíte dlh svojej matke, ktorá Vám slúžila vlastnou krvou a telom… Vstaňte a neváhajte, prekonajte svoju mužskú povýšenosť a vládu… Vstaňte, aj keď vstúpi najbiednejšia z Magdalén.. Len tak budete napodobňovať svojho Majstra, ktorý vstal z trónu po pravici Otca, aby zostúpil k služobnici Pána… Až potom budete nasledovať Otca Stvoriteľa, ktorý poslal Máriu na pomoc Eve. Vstaňte, bez meškania, pre Vás samých to bude dobré.
Kardinál Štefan Wyszyński mužom o úcte k ženám.

Podobné články

Leave a Comment