Dominik Chmielewski: Prečo si vybrať Máriu?

Otec Dominik zdôrazňuje, že svätá omša alebo ruženec odmodlený aj niekoľkokrát denne, nestačia. Matku netreba študovať. Musíte matku milovať. A to je vo vzťahu s Máriou najdôležitejšie. Mária objavuje krásu a význam Najsvätejšej Trojice. Sme pozvaní vstúpiť do Máriinej školy. Staňme sa súčasťou tréningu Nevesty.
Najprv ju musíte spoznať. Keď ju skutočne spoznáte, potom si ju zamilujete. Budete svedkami zázrakov v jej duchovnom boji. Musíte len zistiť, o koho ide.
Otvorte sa jej objavovaniu a spoznávaniu.
Ak sa necháte viesť Duchom Svätým, bude to tak, že Vás bude charakterizovať priateľstvo s Máriou. Ak s niekým žijete v priateľstve, potom s ním nemáte žiadne tajomstvá. Ježiš nám najkrajšie ukazuje, aká je hodnota priateľstva s Máriou.
Žije s ňou 30 rokov v úkryte. Ani tí najlepší z apoštolov nepoznali Ježiša tak ako ona.
Nenechajte sa nakaziť zlým duchom. Zlý človek to skúsil robiť s Božím Slovom útokom na Ježiša, ale podľa jeho vlastnej interpretácie. Mária nikdy nezakrýva Ježiša.
Vždy je vo vzťahu k Najsvätejšej Trojici.
Mária nás vedie k objaveniu Boha vo Svätej Trojici. Čím viac budeš Ježiša milovať, tým priateľskejší budeš s Máriou. Nie je skutočný kristocentrizmus bez vrúcneho mariánstva. Nechaj na seba položiť ruky Márie ak ju chceš spoznať. Bez toho, aby si poznal Máriin hlas, nespoznáš znamenia doby.

o. Dominik Chmielewski, SDB

Podobné články

Leave a Comment