Posolstvo Trevignano Romano, 20. marec 2021

Panna Mária Giselle Cardi, Trevignano Romano 20.3.2021

Drahé deti, ďakujem vám, že ste sa tu modlili a odpovedali na moju výzvu vo svojich srdciach.
Milované deti, vaše modlitby zmierňujú moje utrpenie a utrpenie môjho Syna.
Deti, buďte pripravené, búrka prichádza k vám a ja vás žiadam, aby ste odpúšťali, milovali a vyznávali svoju vieru. Buďte pripravení na to, čo má prísť, na časy, ktoré prichádzajú.
Je čas, aby ste sa zjednotili a nerozdeľovali sa, boli skutočnými mužmi a ženami viery, aby ste boli tí, ktorí budú bojovať v prvej línii; je to čas, kedy budete požiadaní z neba, aby ste si našli úkryt, útočiská, kde sa môžete schovať, aby ste sa modlili, prišli predpovedané časy.
Deti moje, ja ako Matka som s vami spolu s mojimi anjelmi, aby som vás chránila.
Teraz vás zanechávam so svojím materinským požehnaním v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Zdroj: Lamammadelcieloparlaainostricuori, Obrázok: proroctwamaryjine

Podobné články

Leave a Comment